Testing

 • RoHS-testing

  Utstyr ekskludert fra RoHS Stasjonære industriverktøy i stor skala og faste installasjoner i stor skala;Transportmiddel for personer eller gods, unntatt elektriske tohjulede kjøretøy som ikke er typegodkjent;Ikke-veigående mobile maskiner gjort tilgjengelig utelukkende for profesjonell bruk;Ph...
  Les mer
 • Rekkeviddetesting

  Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, godkjenning og restriksjon av kjemikalier trådte i kraft 1. juni 2007. Dens mål er å styrke styringen av produksjon og bruk av kjemikalier for å øke beskyttelsen av menneskers helse og miljø.REACH gjelder...
  Les mer
 • Cpsia-testing

  CPSIA Detaljene er som følger CPSIA-testing Vårt testlaboratorium har blitt akkreditert av US Consumer Product Safety Commission (CPSC) for å teste leker og barneprodukter basert på CPSC-forskrifter som følger: ★ Blymaling: 16 CFR Part 1303 ★ Smokker: 16 CFR Del 1...
  Les mer
 • Kjemisk testing

  Forbruksvarer er underlagt en rekke lovbestemmelser og standarder.Selv om disse er designet for å bidra til å sikre forbrukerens sikkerhet, kan de være forvirrende og vanskelige å holde seg oppdatert på.Du kan stole på ekspertisen og de tekniske ressursene til TTS for å sikre at du overholder relevante...
  Les mer

Be om en prøverapport

Legg igjen søknaden din for å motta en rapport.